Čistenie lapačov tukov


Lapače tukov sú zariadenia určené na zachytávanie olejov a tukov z odpadového potrubia smerujúceho do kanalizácie. Tieto zariadenia je potrebné odčerpať a následne vyčistiť v určitom časovom cykle v závislosti na množstve tukov v odpade. Lapače tukov sú montované do reštaurácií, kuchýň, vývarovní, podnikov na spracovanie zvierat a mäsa a podobne. Ich pravidelné čistenie je potrebné pre správne fungovanie lapača tukov a potrebné zachytávanie olejov a tukov.

Naša spoločnosť Vám vyprázdni obsah lapača tukov a postará sa o ekologické zlikvidovanie tohto odpadu.

Čistenie vykonávame mini fekálnim zariadením, ktoré má sací výkon 450 m3 / hod. a objemom 2 000 litrov s dĺžkou hadíc 45 m. Výhodou je možnosť vykonávať čistenie v podzemných garážiach, obchodných centrách a nízkych podbrániach (historické centrá a miesta s obmedzením vjazdu nákladných vozidiel).

Čistenie vykonávame MAN - Wiedemann & Reichhardt SUPER 2000, ktoré má sací výkon 3000 m3 / hod. a objemom 8 000 litrov s dĺžkou hadíc 35 m.