Krtkovanie - elektromechanicky


Krtkovanie a čistenie kanalizácie sa realizuje pomocou mobilného zariadenia poháňaného elektromotorom. Krtkovanie je možné až do dĺžky 25 metrov pri priemere od 50 mm až po 150 mm, pričom je možné meniť hlavice. Krtkovaním čistíme upchaté kanalizácie a potrubia v dome alebo byte. Krtkovaním Vám vieme vyčistiť (odfrézovať) napríklad upchané umývadlo, odpadové potrubie v kuchyni, upchané WC, prípadne upchané strešné zvody (odkvapové potrubia), kanalizačné stupačky. Na krtkovanie elektromechanicky postačí klasická elektro zásuvka (230 V).


Frézovanie kanalizácií a odpadových potrubí


Frézovanie sa využíva k odstráneniu pevných usadenín, koreňov v kanalizácií, prípadne stavebného materiálu usadeného v potrubí.

Pri frézovaní je potrebná presná postupnosť jednotlivých frézovacích krokov. Proces frézovania je potrebné sledovať prostredníctvom monitorovacieho zariadenia v reálnom čase.


fréza na krtkovanie kanalizácií
krtkovanie - krok 1
krtkovanie - krok 2
krtkovanie - krok 3
krtkovanie - krok 4

Výhody:

  • Krtkovaním je možné čistiť veľmi malé priemery potrubí s použitím pravouhlých (90 stupňov) kolienok.
  • Bez rizika vyplavenia splaškov z kanalizačného potrubia.
  • Možnosť aplikovať rôzne hlavice a nadstavce.
  • Krtkovanie Bratislava