O nonstop

Firma začala svoju podnikateľskú činnosť v roku 2003 a odvtedy sa prioritne venujeme:

 • krtkovanie, čistenie kanalizácie, odtokov, drezov
 • čistenie dažďových zvodov,
 • čistenie lapačov tukov,
 • TV - monitoring,
 • odfrézovanie usadenín a koreňov v kanalizácii,
 • vytyčovanie kanalizačných trás.

Prvá investícia bola do techniky z Holandska. Druhou investíciou bolo zakúpenie kamerového systému do 300 mm, ktorá určuje stav potrubia s DVD výstupom. Ku koncu roku 2005 firma dokúpila vysokotlakové čistiace zariadenie zo zásobníkom vody, tiež do 300 mm. Neskôr firma investovala do lokalizátora, nového TV - inšpekčného systému a minikamery určenej na priemer 32 - 73 mm.

S odstupom času a zvýšením zákaziek sme odkúpili ďalší vysokotlakový čistiaci stroj a nové pohotovostné vozidlo pre havarijné zásahy. V tomto roku sme rozšírili techniku TV – inšpekčného systému na väčšie priemery a to od 160 – 1200 mm, dĺžkou kábla 150 metrov. Firma od začiatku fungovania pokrývala celú časť západného Slovenska:

 • Bratislava
 • Senec
 • Pezinok
 • Malacky
 • Trnava
 • Piešťany
 • Trenčín
 • Topoľčany
 • Nitra
 • Zlaté Moravce
 • Galanta
 • Dunajská Streda

Ostatné po dohode pri väčšej zákazke bez preplatenie nákladov na dopravu

Svoje meno si vybudovala na základe individuálneho prístupu ku každému zákazníkovi, ochotou spolupracovať a byť v pohotovosti 24 hodín denne. V blízkej budúcnosti chce firma naďalej rozširovať množstvo zariadení potrebných pre flexibilnejšie, rýchlejšie a hlavne kvalitnejšie služby.